Salsa

(v španielskom preklade „omáčka“) je zmes afro-karibských rytmov. Salsa nie je len termínom pre hudobný štýl, ale tiež pre stále populárnejší temperamentný klubový tanec. Vyjadruje zmes rôznych štýlov, rytmov a melódií. Niektorí sa domnievajú že kolískou salsy je Kuba, iný že pochádza z Portorika či Kolumbie. Aj keď bolo aj stále ešte je vedených veľa diskusií o tom, kde sa nachádza skutočný pôvod, zostáva pravdou, že salsa je a vždy bude ovplyvňovaná obrovským množstvom aspektov, ktoré hrali dôležitú rolu v jej vývoji. Ale s určitosťou môžeme hovoriť o dvoch kultúrach, ktoré asi najviac ovplyvnili jej súčasnú formu najväčšou mierou: Kuba a Puerto Rico.

Salsa ako hudobný štýl bol ovplyvňovaný rytmami Latinskej Ameriky ako napr. RUMBA (Gauaguanco a Guaracha),  PLENA (Puerto Rico), Merengue (Dominikánska Republika), Cumbia (Kolumbia) ale hlavne kubánskeho SONU. Neskôr bola ovplyvnená aj Jazzom, Swingom atd..

Salsa ako tanec má korene v tanci nazývanom Contredanse, ktorý vznikol v 17. storočí na francúzskom kráľovskom dvore a kt. sa rozšíril až do Španielska, kde bol známy ako CONTRADANZA. V 18 storočí sa spolu so Španielmi dostal na Kubu.    Neskôr bola salsa ovplyvnená spletitou tanečných štýlov ako Mambo, Bomba, Plena, Son, Dancon, Guaguanco a ďalšie..

Tanec a hudba salsy sa  postupne menili a pretvárali vplyvom rôznych kultúr a zmesí rôznych rytmov a tanečných štýlov.

Salsa je nespútaný, slobodný tanec, ktorý nemá žiadne pevne stanovené pravidlá, ktoré by sa museli dodržiavať. Preto si tento tanec môže ochutiť-okoreniť každý  podľa chuti. Aj keď je to tanec „voľného štýlu“,  kde nie sú presne stanovené pravidlá, vytvorili sa odlišné typy tohto tanečného štýlu. Každý z nich je niečím výnimočný a rozdielny oproti ostatným, či už v pohyboch nôh alebo otočkami. Rozlišujeme tieto typy tanečných štýlov salsy:

  • Kubánska salsa a Rueda de Casino
  • SALSA L.A.
  • Newyorská  salsa
  • Puerto Rico
  • Miami salsa

Kubánsky štýl – označovaný ako „Casino“ (od ktorého je odvodený aj názov – Casino Rueda) sa vyznačuje predovšetkým tým, že počas tanca všetky variácie a celkový pohyb páru je orientovaný po kruhu. Tanečníci sa stále pohybujú a robia variácie a kombinácie prvkov po kružnici (kruhu) čo tento štýl robí výnimočným a rozdielnym oproti ostatným štýlom ako je LA štýl, NY štýl …, ktoré sú vedené v lineárnom smere (v línií).