Iné služby

Organizácia tanečných kurzov

Tanečná skupina Cubano Project organizuje tanečné kurzy pre kolektívy, firmy, združenia, ale zároveň aj pre hotelových hostí, kúpeľných hostí a podobne. Tanečné kurzy vo vopred dohodnutom rozsahu môžete absolvovať v našich priestoroch, alebo prídeme priamo k Vám. Tanečné kurzy pre Vašich zamestnancov, alebo pre Vaše združenie, utužia kolektív, zlepšia vzťahy v kolektíve, ale aj oživia kúpeľný výlet, alebo liečenie.

Ponúkame Vám možnosť komplexného, či čiastočného zabezpečenia spoločenských večerov pre Vašich klientov vo forme minikurzu výuky kubánskych tancov. Rozsah kurzu je variabilný a je možné ho upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pokiaľ by mal kurz viac lekcií, mohol by byť ukončený slávnostným záverečným večierkom s kultúrnospoločenským programom, tanečnou súťažou a tanečnou zábavou.

 

Svadobný tanec

Prvý svadobný tanec by mal byť príjemnou spomienkou na Váš svadobný deň! Tanečná skupina Cubano Project Vám ponúka možnosť ako potešiť a prekvapiť Vašich svadobných hostí, rodinu a priateľov na Vašej svadobnej hostine. Postavíme Vám choreografiu Vášho prvého spoločného manželského tanca na hudbu, ktorá sa Vám páči a prispôsobíme ju Vašim tanečným schopnostiam.

 

Príprava na ples

Ples je spoločenskou udalosťou, ktorá sa nezaobíde bez tanca. V našej tanečnej skupine Vás naučíme základné variácie, ktoré sú potrebné, aby Váš tanečný prejav na parkete bol štýlový a aby ste sa Vy cítili sebaisto. Ponúkame Vám možnosť individuálneho nácviku tanca na plesy a bály.